Trobada

Aquesta figura és original de la Nova Muixeranga. Va ser alçada per primera vegada a la I Trobada de Muixerangues d’Algemesí, d’on prové el nom, i representa dues muixerangues que es troben a mitjan camí.

Estructura:

  • 6 baixos amb els seus contraforts. Aquests estaran disposats de 3 en 3 i enfrontats. Els 2 baixos del centre seran els més forts ja que tindran 2 peus de diferents segons.
  • 4 alçadors/es al segon pis, que faran parella abraçant-se amb el d’enfront seu
  • 2 alçadors/es al tercer pis col·locats damunt de cada parella de segons i posant un peu en cada bescoll d’aquests. S’abraçaran formant una altra parella.
  • 1 alçador/a al quart pis que col·locarà un peu damunt de cada bescoll.
  • 1 xiquet/a al cinqué pis que rematarà la figura amb els braços en creu.

Pinya:

  • 4 primeres mans darrere de cada segon.
  • 4 vents.
  • 8 laterals.

Elements multimedia