Tomasina

És una variant de la torreta desplegada amb un pis més i consta de:

  • 4 baixos.
  • 4 segons.
  • 2 tercers.
  • 1 alçador/a.
  • 1 xiquet/a.

Elements multimedia