Senieta

Aquesta figura gira sobre el seu eix central.

Consta de :

  • 1 pilar central de 3 altures.
  • 4 pilars laterals de 2 altures situats al mateix lloc que els punts cardinals i tots quatre mirant,normalment, al contrari del sentit de les agulles del rellotge. En cas de fer-ne dues simultànies una girarà en sentit contrari de l’altra.
  • 4 guies que s’agafaran del baix del pilar lateral i que marcaran el ritme de manera sincronitzada amb la resta de guies.

Pinya.
Dues primeres mans, una davant i l’altra darrere del pilar central.

Elements multimedia