Sénia

És una variant de la Sénia amb una altura més al pilar central i que afegeix 4 pinets de 3 altures als laterals.

Pinya.
Al pilar central igual que un pi doble i als 4 pinets de tres altures es posaran dues primeres mans (una davant i una darrere).

Elements multimedia