Pi de 5

Igual que el pi doble però amb una altura més.

Elements multimedia