Oberta

Consta de:

  • Una base d’una persona.
  • Segon pis: un alçador amb 2 xiquets, un a cada costat, que s agafaran un de cada braç de l’alçador.
  • Un xiquet/a al tercer pis.

Pinya
Dues primeres mans, una davant i una darrere. Dues persones que, després d’ajudar a col·locar-se als xiquets del segon seuran. La resta de gent envoltarà la figura sense tocar i seuran quan estiga construïda.

Elements multimedia