Morera

Aquesta figura rep el nom perquè la seua forma pot recordar la morera on diuen que es va trobar la imatge de la Mare de Déu de la Salut.

Conta de:

  • 4 baixos amb contraforts.
  • 2 segons de la mateix alçada recolzant el cap un en el muscle de l’altre amb una mà per dalt i l’altra per baix. Agafaran el peu del tercer.
  • 1 alçador/a al tercer pis que tindrà un peu damunt de cada segon.
  • 1 alçador/a al quart pis damunt del tercer.
  • 1 xiquet/a que rematarà el pinet amb què culmina la figura al cinqué pis.

Elements multimedia