Marieta

Simbolitza l’assumpció de la Mare de Déu.

Consta de :

  • 4 baixos que es col·loquen formant un rectangle.
  • 4 alçadors/es que es posaran damunt de la base i s’agafaran del dit cor de la mà dreta. Els alçadors que tinguen la mà esquerra a l’exterior del rectangle estiraran el braç agafant pel muscle a l’alçador d’enfront per tal de quadrar la figura.
  • 1 xiquet/a que posarà els peus damunt de les mans agafades dels/ de les alçadors/es.

Pinya:

  • 4 primeres mans, una darrere de cada alçador.
  • 1 agulla que recollirà el xiquet quant es desmunte la figura.

Elements multimedia