Maria alta

És una variant de la Maria amb un pis més d’alçada en la què, al desmuntar-se, es queda al mig un pi doble culminat pel xiquet/a que és deixat a l’últim pis pels/ perles alçadores.

Elements multimedia