Font

Consta de:

  • 1 pilar central de 3 altures.
  • 4 pilars laterals de 2 altures situats com els punts cardinals i mirant cap a fora.
  • 4 “xorros” compostos per 2 persones cadascu. La base del “xorro” es posa a 4 potes davant dels pinets laterals i l’altra part del “xorro” es posa esquena amb esquena amb la base del recolzant els peus al pinet lateral i col·locant els braços en creu.
  • 4 cantons que es posen entre els pinets arrodonint la figura.

Pinya:
Dues primeres mans al pi central, una davant i una darrere.

Elements multimedia