Enterro

Consta d’un “anda” principal que es divideix en:

  • 3 pinets de 2 altures alineats.
  • 2 pinets de 2 altures on l’alçador/a seurà als muscles del baix.
  • 3 muixeranguers que s’alinearan davant.
  • 1 muixeranguer que fa de mort.

Aquesta figura no té pinya. La resta de muixeranguers formaran dues files de pinets de 2 (asseguts als muscles),una enfront de l’altra i deixant espai suficient per a què passe l’anda pel mig, a la qual seguiran.

Elements multimedia