Castell de 5

Amb la mateixa estructura que el castell de 4, té un pis més.

Elements multimedia