Altar

Consta de 7 pilars alineats amb la següent estructura:

  • 1r: un muixeranguer.
  • 2n: un pinet de 2 altures.
  • 3r: un pinet de 3 altures.
  • 4t: un pinet de 4 altures.
  • 5é:un pinet de 3 altures.
  • 6é:un pinet de 2 altures.
  • 7é:un muixeranguer.

Elements multimedia