Política de protecció de dades de caràcter personal

El titular de la web i responsable del tractament és ASSOCIACIÓ NOVA MUIXERANGA amb domicili en C/Nou del Convent, 59 d’Algemesí 46680) Vcia., CIF G96735295, és el titular del Portal i ho posa a la disposició dels usuaris d’Internet, amb la fi tanta de proporcionar informació sobre els serveis que presta ASSOCIACIÓ NOVA MUIXERANGA, així com el de permetre la prestació de serveis a través del Portal.

 

Dades de Contacte

Telèfon de contacte: 639891298
Email: novamuixeranga@novamuixeranga.com
Dades de Contacte del Delegat de Protecció de Dades (DPO)
Per a qualsevol gestió o sol·licitud pel que fa a la privadesa de ASSOCIACIÓ NOVA MUIXERANGA, l’usuari podrà dirigir-se a la nostra adreça de correu electrònic novamuixeranga@novamuixeranga.com

 

1.- Finalitat Amb quines finalitats tractem les seues dades?

ASSOCIACIÓ NOVA MUIXERANGA informa a l’Usuari de l’existència d’un tractament de dades de caràcter personal (denominat “USUARIS WEB”) creat amb les dades obtingudes a la pàgina web per i per ASSOCIACIÓ NOVA MUIXERANGA i baix la seua responsabilitat.
Este tractament de dades ha estat creat amb la finalitat de facilitar informació sobre la prestació dels serveis oferits pel Portal, així com atendre i gestionar les consultes realitzades pels usuaris a través d’esta via.
Els terminis de conservació de les dades que els usuaris ens proporcionen a través dels formularis presents a la web són els següents:
En el cas de consultes: Una vegada contestada la consulta, l’any en curs.
En el cas de contractar algun dels nostres serveis: Mentre dure la relació contractual.

 

2.- Legitimació Quina és la legitimació per al tractament de les seues dades?

La base legal per al tractament de les dades personals dels usuaris és el propi consentiment de l’interessat.
Així mateix, l’oferta prospectiva de serveis està basada en el consentiment que se sol·licita a l’usuari sense que cap cas la retirada d’este consentiment condicione l’execució d’altres finalitats.
L’usuari no té l’obligació de facilitar-nos les seues dades personals, però en cas de no facilitar-nos les dades mínimes sol·licitades, no es podran dur a terme les operacions que s’ofereixen online a la nostra web, tals com atendre les consultes, contactar, deixar un comentari i/o accedir a la “Accés professionals”, etc.
A més, informem que l’usuari podrà revocar el consentiment per a la recollida i tractament de les seves dades personals en qualsevol moment, mitjançant el procediment que establim per a això, sense que això afecte a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

 

3.- Destinataris A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades que es recullen en esta web mitjançant els formularis corresponents no seran cedits a tercers i únicament podran ser objecte de comunicació a altres empreses que exerceixen d’encarregats del tractament de dades personals, i que solament tractaran les dades conforme a les estrictes indicacions que ASSOCIACIÓ NOVA MUIXERANGA estableix amb estos encarregats. En tot cas les dades seran comunicades dins de l’espai de la Unió Europea i solament per a les finalitats anteriorment indicades.

 

4.- Drets Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Als usuaris de la web titularitat de ASSOCIACIÓ NOVA MUIXERANGA se’ls garanteix els drets que s’estableixen en la legislació en matèria de Protecció de Dades Personals:
En primer lloc, l’usuari té dret a obtindre una confirmació sobre si en ASSOCIACIÓ NOVA MUIXERANGA s’estan tractant dades personals que li concerneixen o no.
Els usuaris tindran dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades que siguen inexactes o, si convé, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguen necessaris per a les finalitats que van ser recollits.
Els usuaris tenen dret a oposar-se al tractament de les seves dades personals, per la qual cosa ASSOCIACIÓ NOVA MUIXERANGA deixarà de tractar les seves dades, excepte si existeixen motius legítims, imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
Els usuaris tenen la facultat de sol·licitar a ASSOCIACIÓ NOVA MUIXERANGA que limite els tractaments de les seves dades personals quan es compleixen els requisits que el Reglament UE 2016/679 exigeix.
ASSOCIACIÓ NOVA MUIXERANGA li informa que té implantades les mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixen la seguretat de les seues dades de caràcter personal i eviten la seva alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat, segons el que es disposa en el RGPD 2016/679 de 27 d’abril de 2016.
Finalment, informem que qualsevol interessat podrà presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, especialment quan no haja obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets.
En el següent link obtindrà més informació sobre les reclamacions davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades:
https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/formspam/spamdenuncia.jsf;jsessionid=3FC268F548C59FFD4F289FCC645855EA

 

5.- Comunicacions Comercials

ASSOCIACIÓ NOVA MUIXERANGA podrà enviar comunicacions comercials per qualsevol mitjà amb ple respecte a la legislació que en matèria de protecció de dades personals es trobe vigent.
Per a les comunicacions comercials realitzades a través del correu electrònic i mitjans equivalents en compliment del que es disposa en la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, serà degudament recaptat el consentiment de l’Usuari al moment de recollir les dades corresponents.
L’Usuari podrà revocar a qualsevol moment el consentiment prestat a la recepció de les comunicacions personals amb la simple notificació de la seva voluntat a ASSOCIACIÓ NOVA MUIXERANGA (a la nostra adreça de correu electrònic novamuixeranga@novamuixeranga.com).